Můžeme Vám nabídnout nejvýhodnější /nejpřátelnější/ politiku odvolávání v Černé Hoře a dále.

  • Za rezervaci je nutná zálohová platba v hodnotě 20 % ceny aranžmá.
  • Refundujeme 10% jestli odvoláte pobyt 5 dní před začátkem aranžmá.
  • Můžete změnit zahájení aranžmá 5 dní před začátkem aranžmá bez dodatečných nákladů.
  • Jestli odvoláte pobyt 30 dni před začátkem aranžmá, nemáte právo na refundaci.
  • Jestli máte schválenou skupinovou nebo rodinnou slevu,odvolání je nutné nejméně  7 dní před zahájením aranžmá.

Stává se velice zřídka,že odvoláme nebo odložíme aranžmá, ale máme právo to udělat z důvodů nevyhovujících klimatických podmínek nebo úrovně vody, nedostatečné rezervace nebo jiných důvodů které nemůžeme ovlivnit. V takových případech hradíme vaše platby  100% nebo změníme aranžmá, ale bez vašich cestovních nákladů.